Как се издава медицинско за шофьорска книжка?

медицинско за МПС

Как се вади медицинско за шофьорска книжка? Къде да отидете? Разберете повече в следващите редове. 

Какво е медицинско свидетелство

Медицинското свидетелство за физическа годност е един от задължителните документи, който Ви е нужен при първоначланото издаване на шофьорска книжка и при всяка последваща подмяна. 

Той има за цел да установи здравословното състояние на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС чрез извършване на медицински преглед/и. Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от Категория “В” и “В78” обхваща:

  1. оценка на състоянието на зрителната система и състоянието на останалите органи и системи
  2. проверка за наличието на регистрирани заболявания.

Медицинско свидетелство може да бъде издадено от:

  • Личният лекар на водачите и кандидатте за придобиване на правоспособност за управление на МПС Категория “В” и “B78”.

  • Общопрактикуващ лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична помощ. 

Някои от местата, на които може да бъде изкарано медицинско свидетелство в град София са следните здравни заведения:

  • Клиники Торакс
  • МБАЛ Вита
  • МДЦ “Орион”