Онлайн записване

Онлайн форма за записване

След успешно онлайн записване ще се свържем с Вас до 2 работни дни на посочения от Вас телефонен номер, за да уговорим ден и час за подаване на документите за записване в нашия офис.


    Документи за записване
  • Валидна лична карта или валиден паспорт
  • Оригинал и копие на диплома за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (10 клас)
  • Две паспортни снимки
Записване