Лидерство: Куражът да работим за едно по-добро бъдеще
Страст: Да сме отдадени във всичко, което правим
Иновативност: Да не се страхуваме от новото, а да го впрегнем да работи за нас