Изпитни въпроси с верни отговори

Изпитни въпроси с верни отговори

Ако вие сте кандидат шофьор, на който му предстои изпит по теория, то сте попаднали на правилното място. В тази статия, ще намерите линк към всички актуални изпитни въпроси категоризирани по теми, които може да се падната на Вашия изпит по теория. Не само това, но ще намерите и правилните отговори на всеки въпрос.

За максимално добра подотовка, не само за изпит, но и за пътната обстановка, която очаква всеки шофьор на пътя са необходими, както практика, така и не малко теоретини знания. За да си ги набавите, ние Ви съветваме внимателно да изучите всяка една от 19-те теми. Изпитните въпроси с техните верни отговори, са предоставени от "Изпълнителна агенция Автомобилна Администрация" и може да намерите на следните адреси: 

Тема 1: Основни понятия

Тема 2: Пътищата и улиците, по които се движим

Тема 3: Другите участници в движението и особеностите в управлението на различните видове превозни средства

Тема 4: Регулиране на движението

Тема 5: Разположение на нерелсовите ППС върху пътя

Тема 6: Скорост, дистанция, намаляване на скоростта

Тема 7: Маневри

Тема 8: Преминаване през кръстовище, пътен възел, тунел, стеснен участък от пътя, ЖП прелез

Тема 9: Движение по автомагистрала и автомобилен път

Тема 10: Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Жилищна зона

Тема 11: Специални правила, за някои участници в движението

Тема 12: Престой, паркиране, МПС, спряно заради повреда

Тема 13: Неблагоприятно време за пътуване, годишните сезони и управление на МПС

Тема 14: Организация на пътуването

Тема 15: Значение за безопасността на движението на психо-моторните функции, бдителността на водача и съобразяването с действията на другите участници в движението

Тема 16: Задължения на водача

Тема 17: Административно-наказателна отговорност, принудителни административни мерки

Тема 18: Правила за поведения на водача при пътнотранспортно произшествие

Тема 19: Общо устройство на МПС