Спирането за престой е забранено

Спирането за престой е забранено

Спирането за престой е забранено:

 

 • в тунели и подлези

 • на мостове и надлези

 • до престояващо или паркирано ППС от страната на движение

 • стеснени участъци от пътя и в участаци с ограничена видимост

 • на пешеходни / велосипедни пътеки / кръстовища и на разстояние по-малко от 5 метра ПРЕДИ тях

 • върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовото ПС

 • на място, където ППС създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал

 • на платното за движение, където разстоянието между ППС и пътната маркировка, забранена за пресичане е по-малко от 3 метра

 • върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се ППС, обозначена с пътен знак

 • в зоната за действие на знак В27 "Забранени са престоят и паркирането" и знак В28 "Забранено е паркирането"

 • на платното за движение след пътен знак, с който е забранено изпреварването

Спирането за престой е забранено