Забранено паркиране

Как изглежда знакът за забранено пракиране? Знакът за забранено паркиране е червен кръг с наклонена червена черта и синя вътрешност. Много често този знак се бърка със знака, който постосвя началото на участък, който въвежда, както забрана за паркиране, така и забрана за престой, защото изглеждат по подобен начин. Какъв е знакът, който забранява престоя и паркирането, може да прочетете в следващата ни статия от поредицата "Паркиране"

До къде важи знакът за забранено паркиране? Въведената забрана за паркиране важи до следващото кръстовище след поставения знак.

В кои случаи е забранено паркирането, а е позволен престоя?

 • пред входовете на училища, търговски центрове, паркове и други локации, на които е възможно влизането и излизането на други МПС-та
 • пред входовете на жилищни блокове
 • на спирките на градски транспорт
 • на инвалидни места

В кои случаи е забранено паркирането и е забранен престоя?

 • когато МПС-то създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак
 • когато вече има друго паркирано или престояващо ППС от страната на движението
 • в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост
 • върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението им
 • на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние по-малко от 5 метра преди тях
 • на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях
 • на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването
 • върху пътна лента за бавно движещисе ППС, която е обозначена с пътен знак