Мисия, Визия, Цели

Мисия

Да направим пътищата в България едно по-безопасно място за шофиране


Визия

Да бъдем най-силно ориентираната към курсиста автошкола в България и място, където той намира качество, подкрепа, лично отношение и решения на всички свои страхове и психически бариери свързани с шофирането.


Цели

Лидерство: Куражът да работим за едно по-добро бъдеще
Страст: Да сме отдадени във всичко, което правим
Иновативност: Да не се страхуваме от новото, а да го впрегнем да работи за нас