Медицинско свидетелство

Има ли давност медицинското свидетелство и ако да, колко време важи то? Колко ще Ви струва и откъде може да си го извадите? Отговорите намерете тук.