Вътрешен Изпит Кормуване

Как протича?

Изпитът служи като проверка на уменията, които сте придобили зад волана. Той се провежда от инструктор на Автоакадемия Xdrive, който обективно оценява вашите способности и реакции в различни ситуации на пътя. ​

Вътрешният изпит е с продължителност между 25 и 35 минути. След като той приключи, инструкторът ще ви даде обратна връзка за представянето Ви.


Вътрешен Изпит Кормуване