Вътрешен изпит по теория

Вътрешен изпит по теория

Как протича?

 

Първият изпит, който ще трябва да преминете е така наречения вътрешен изпит по теория. Той се провежда в нашия офис на бул.Царица Йоанна 57, вх.Б, ет.4, офис 6. след преминато теоретично обучение. Изпитът служи за проверка на знанията Ви и тяхното удостоверяване. 

​Как протича? На таблет, предоставен от Xdrive, Вие решавате листовка с 45 въпроса, в продължение на 40 минути. Форматът на листовката е идентичен с този на avtoizpit

Само след успешно положен вътрешен изпит по теория, имате право да се явите на листовки пред ДАИ. Всички листовки с верни отговори може да видите ТУК.