Извънгабаритно ППС

Извънгабаритните ППС надвишават следните размери и маса:

  • широчина - 2.55м

  • височина - 4.00м

  • дължина - 12.00м

  • маса - 44 тона