Сигнали на регулировчик

Дясна ръка, вдигната вертикално

„Внимание, спри!"

 

ръка или ръце, протегнати вертикално встрани

„Преминаването е разрешено!" - 

  • За водачите, които се намират срещу лявото или дясното рамо на регулировчика и ще преминат направо или ще завият надясно, както и за пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или зад гърба на регулировчика;

„Преминаването е забранено!"

  • За всички останали участници в движението

 

дясна ръка, протегната хоризонтално напред

„Преминаването е разрешено!" - 

  • за водачите на пътни превозни средства, които се намират срещу лявото рамо на регулировчика, и за пешеходците, които искат да преминат зад гърба му;

„Преминаването е забранено!" - 

  • За всички останали участници в движението